Rubriky
Věda

Přírodní vědy můžou být pro děti zábavné

Do přírodních věd řadíme biologii, chemii, matematiku a fyziku. A co si budeme povídat, u většiny dětí tyto předměty nepatří mezi ty oblíbené. Přitom právě v těchto předmětech se můžou dozvědět spoustu zajímavých informací. Ale většinou jejich výuku berou jako nudný výklad učitele. Existuje ale přeci spousta učebních pomůcek, které můžou vyučovací hodinu udělat zajímavější a pro děti tím pádem snáze chápavější a zároveň je to zaujme a mají chuť se dozvědět více. Když učivo baví, lépe se i pamatuje. To je rovnice, která prostě funguje! Vyzkoušet si vědu v praxi, než stále nudná teorie. To je to, co je vhodné, prospěšné a děti to uvítají. 

ruce drží zkumavku

Většinou ale v hodinách není dostatek prostoru na časté experimentování a oživování výuky. Učitelé mají také určité nařízené osnovy, které musí dodržet a to pak není vůbec jednoduché skloubit, i kdyby sebevíc chtěli. Takže doma máte dítě, které je unavené z věcných čísel, vzorců, pojmů, dlouhých výkladů a tak dále. Ale co s tím? Jde vůbec zařídit, z pozice rodiče, aby se dítě přírodní vědy učilo rádo? Ano! V Praze totiž existuje dětská laboratoř pro žáky prvního stupně, kde si můžou vyzkoušet jednoduché chemické pokusy. Lépe tak pochopí teorii, kterou slyší ve školách. Pro starší žáky a středoškolské studenty je v provozu portál v jedenácti světových jazycích. Zábava, poučení a vědecké soutěže v oblasti přírodních věd. Prostě škola hrou! A dítě ztratí ten ustaraný a znuděný výraz při zmínce o přírodních vědách!

naplněné zkumavky

Připadá mi to jako skvělý nápad. Je úžasné, že jsou na světě lidi, kteří se snaží věci nadlehčovat a otáčet je tak, aby se staly atraktivnějšími a záživnějšími. A co si budeme povídat. Když jde navíc o děti, je někdy hodně těžké vymyslet něco, co bude fungovat a čím získáme jejich sympatie. Ale při velké dávce fantazie a empatie se dá zvládnout i nemožné! Tak co, vyrazíte s dětmi na smysluplný a poučný výlet?

Rubriky
Věda

Měsíční vlivy v zemědělství

Měsíc je veliký čaroděj a dokáže mnoho životních sfér zde na Zemi změnit. Pokud rozumíme trochu astrologii a vlivu nejenom Měsíce, ale dalších jiných planet, hvězd a souhvězdí, jejich postavení a vlivu na Zem a život na ní, dokážeme těchto vlivů využít, abychom z nich měli co největší prospěch. V oblasti bio-dynamického zemědělství se těchto vědomostí o vlivu Vesmíru na pozemský život a tak i život rostlin využívá již celá desetiletí. Pokud zemědělec znalý této vědy ví například něco o Trigonech, bude se jistě zamýšlet nad okopáváním plodin, anebo jejich zavlažování. Neboť právě v těchto dnech postavení Měsíce je ideální čas tyto pěstitelské práce provádět. 

Pole

V tento čas je úhel 120 úhlů v pozici planet.  Měsíc zpravidla přichází před stejnou trojici planet a jejich síly zhruba každých devět dní. Dochází k trigonovému rytmu, jež vyvolává impuls takzvaného semenného dne. Víme, že Měsíc obíhá kolem naší Země na své dvaceti sedmi denní oběžné dráze přes dvanáct oblastí zvěrokruhu a přenáší síly všech těchto souhvězdí na Zemi. Tyto planetární síly poté ovlivňují klasické prvky v péči o zemědělské rostliny. Přinášejí plodnost v rostlině v jejích čtyřech různých orgánových oblastech. Jestliže známe účinek všech těchto planetárních sil, můžeme s předstihem načasovat a naplánovat setí rostlin, péči o ně a rovněž i jejich sklizeň.

Obilí

Tímto můžeme efektivně a zcela ekologicky podpořit růst a zdraví rostlin v zemědělství. Jiným způsobem však tyto síly vibrují ve včelstvech. Včelstva se nejprve zvenčí uzavřou v proutěných úlech, či v boxech, a vše se utěsnění tmelovou pryskyřicí. Poté otevřeme včelí obydlí, a pokud budeme provádět údržbová opatření ve včelstvu, vytvoří se tím u včel určitý zmatek. Do tohoto neklidu včel může snadno vstupovat nový kosmický impuls, který je průlomový pro včely, až do příštích pečovatelských prací o včelstvo.

Rubriky
Věda

Psychologické experimenty

Na světě existují případy psychologických experimentů, kdy některé dopadly nad očekávání a jiné naopak byly odsouzeny společností, jakožto naprosto nehumánní způsob chování člověka k člověku. Tyto experimenty probíhají různě na širokém spektru lidí.

Některé experimenty byly prováděny u studentů, jiné u mladých lidí, kteří pracovali, či dokonce u vězňů v nejrůznějších věznicích. V takových experimentech jde především o reakce člověka nebo skupiny na jednotlivce nebo na celou skupinu.

Jeden takový experiment probíhal mezi studenty. Jednalo se o experiment, během kterého psycholog chtěl zjistit, jak moc je člověk schopný se přizpůsobit tlaku svého okolí. Pokud například je skupina o dvaceti osobách a mají řešit nějakou otázku, obvykle se čtvrtina lidí přizpůsobí většině, zatímco zbytek si bude pevně stát za svým názorem. Je to způsobeno tím, že se lidé neradi mezi sebou liší, jeden člověk nechce být jiný než zbytek skupiny z důvodu, aby nebyl odstrkován.

Experiment s čárkami

Psychologii o vnímání druhých postav nám slouží Halo efekt. Tato metoda nám po aplikaci prokáže, že naše vystupování, ať už fyzické, tak i naše vnější krása a přirozenost, když bude někdo ošklivě a nevkusně oblečen, vystupovat jako znuděný úředník, nevyvolá takovou nadšenost z pozice druhých, jako pokud by byl upraven, oholen, navoněn a měl vstřícný přístup, usmíval se a snažil se vše vyřešit s klidem a úsměvem.

Psychologové také u lidí s radostí a pečlivostí zjišťují, jak moc si jsou lid schopni zapamatovat některé barvy, které jsou v nějakém určitém pořadí. Též tam patří nějaké obrázky nebo jiné předměty. Dá se říct, že zkoumání lidské psychiky se dá dělat ve všech možných aspektech.

Není to jen a pouze tupé odpovídání na otázky, ale též reakce a postřeh našeho těla. Například máme úkol sledovat lidi, kteří si hází míč a mají na sobě bílá trika, ale jsou tam s nimi i tací, kteří nemají na sobě bílá trika, a i tak si hází. Je to zkouška pozornosti pozorovatele, který poté má vyslovit, kolik lidí se zabývá přihrávkami míče a mají na sobě bílá trika.

Lidský mozek uvnitř v hlavě

Z psychologického hlediska na psychickou část lidského těla působí nejrůznější aspekty, kvalita prostředí, v kterém jsme. Pokud bude někdo v metru hrát na nástroj, kdyby byl slavný, moc se cítit nadšeně nebudeme jako tehdy, když si udělá námi slavná a oblíbená postava koncert na náměstí.

Rubriky
Věda

Jaký je nejekologičtější zdroj energie?

V současné době již není pochyb o tom, že globální oteplování je velmi reálnou hrozbou. A je značně nepravděpodobné, že se nám ji podaří zastavit nebo alespoň zpomalit tak, jak jsme to dokázali u ozónové díry. To však neznamená, že bychom se o to neměli alespoň pokusit. A jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je snížení emisí u největších znečišťovatelů. A mezi ně bezesporu patří elektrárenský průmysl.

 

Většina elektráren u nás funguje na principu spalování uhlí. Při tom samozřejmě vznikají zplodiny, které se následně dostávají do atmosféry. Situaci samozřejmě poněkud zlepšilo odsíření a filtrace komínů, avšak tato opatření nejsou zdaleka všemocná, zvláště co se skleníkových plynů týče.

 

klasická spalovací elektrárna

 

Není tedy divu, že se vědci snaží hledat nějakou jinou alternativu. Bez elektřiny již totiž jako společnost prakticky nedokážeme existovat, je proto potřeba najít způsob, jak ji získávat s co nejmenším poškozením přírody.

 

Velmi skloňované jsou v tomto ohledu především takzvané obnovitelné zdroje, jako je solární, větrná či vodní energie. Avšak ačkoliv tyto neprodukují prakticky žádné emise, neznamená to, že jsou ekologicky zcela „čisté“. Jde například o zábor půdy, narušení proudění větru či změna rychlosti proudění vodního toku a jeho přehrazení.

 

fotovoltaické panely solární elektrárny

 

Jako nejlepší řešení se tedy v současnosti ukazuje jaderná energie. Ta je bohužel mnohými zatracována, především kvůli obavě z následků, které by mohla mít případná porucha. Ty nám koneckonců ukázaly případy Černobylu, Fukušimy či Třímílového ostrova.

 

Přesto však není pochyb o tom, že se v současnosti jedná o nejekologičtější způsob výroby elektřiny, i když i on má své problémy, například ukládání odpadu. Ten však může být při zlepšení postupů později opět využit, což se o odpadech vznikajících ve většině jiných odvětví říci nedá.

 

Samozřejmě, my coby obyčejní lidé nemáme příliš vliv na to, z jaké elektrárny k nám bude proud dodáván. Ovšem není dobré zapomínat, že veřejné mínění má rozhodně velkou váhu. A to platí i v tomto případě.

Rubriky
Věda

Svítit úsporně je jednoduché a dostupné

Svícení je záležitost, kterou musí řešit každý. Někdo se o to však postará chytřeji, někdo naopak méně chytře. Co je v této záležitosti skutečně důležité? Najít nějaký kompromis, protože nikdy nedokážete zařídit takové svícení, které bude stoprocentně vyhovovat všem požadavkům. Když se totiž podíváte na takové LED žárovky Lightpark, najdete zejména problém pořizovací ceny, která bývá poněkud vyšší. Na druhou stranu, je to určitá kompenzace za to, že časem se vám všechny náklady vrátí v podobě úspor. To je ten největší důvod, který vás může odradit od koupě, avšak jak vidíte, není to nic extra hrozného.světlo s LED žárovkou

Nákup žárovek je to nejnáročnější

Abyste svítili efektivně, je pro to třeba udělat mnohé. Nejnáročnější však zpravidla bývá výběr samotných zdrojů světla. Těch je na trhu velmi mnoho, a proto může někomu u činit potíže vybrat si jeden konkrétní. Z tohoto důvodu není vůbec od věci zvolit pomoc specialistů, kteří vás nasměrují správně. Co to pro vás bude znamenat?
Optimalizace osvětlení přesně pro vaše potřeby
Zvýšení efektivnosti vzhledem ke spotřebě elektrické energie
Snížení nákladů na elektrickou energii
zastaralé žárovky

Měli byste vědět, že najít ideální zdroj světla, to není jenom tak. Je třeba najít si skutečně kvalitní obchod, který vám dokáže v mnohých ohledech pomoci. Jenom tak můžete očekávat, že spotřeba elektrické energie klesne na minimum, a vy se tak budete moci soustředit na jiné věci. Právě to by mělo být cílem celého tohoto výběru vhodných žárovek. Proto se nebojte věnovat této záležitosti i více času, než jste původně plánovali. Ono se vám to všechno vrátí v podobě snížení spotřeby energie, což je vždy pozitivní záležitost. Důležité na tomto je však jediné, a to nepodcenit výběr, na kterém to celé stojí. Jakmile to neuděláte špatně, můžete se těšit na to, o co vám při svícení jde.