Psychologické experimenty

Na světě existují případy psychologických experimentů, kdy některé dopadly nad očekávání a jiné naopak byly odsouzeny společností, jakožto naprosto nehumánní způsob chování člověka k člověku. Tyto experimenty probíhají různě na širokém spektru lidí.

Některé experimenty byly prováděny u studentů, jiné u mladých lidí, kteří pracovali, či dokonce u vězňů v nejrůznějších věznicích. V takových experimentech jde především o reakce člověka nebo skupiny na jednotlivce nebo na celou skupinu.

Jeden takový experiment probíhal mezi studenty. Jednalo se o experiment, během kterého psycholog chtěl zjistit, jak moc je člověk schopný se přizpůsobit tlaku svého okolí. Pokud například je skupina o dvaceti osobách a mají řešit nějakou otázku, obvykle se čtvrtina lidí přizpůsobí většině, zatímco zbytek si bude pevně stát za svým názorem. Je to způsobeno tím, že se lidé neradi mezi sebou liší, jeden člověk nechce být jiný než zbytek skupiny z důvodu, aby nebyl odstrkován.

Experiment s čárkami

Psychologii o vnímání druhých postav nám slouží Halo efekt. Tato metoda nám po aplikaci prokáže, že naše vystupování, ať už fyzické, tak i naše vnější krása a přirozenost, když bude někdo ošklivě a nevkusně oblečen, vystupovat jako znuděný úředník, nevyvolá takovou nadšenost z pozice druhých, jako pokud by byl upraven, oholen, navoněn a měl vstřícný přístup, usmíval se a snažil se vše vyřešit s klidem a úsměvem.

Psychologové také u lidí s radostí a pečlivostí zjišťují, jak moc si jsou lid schopni zapamatovat některé barvy, které jsou v nějakém určitém pořadí. Též tam patří nějaké obrázky nebo jiné předměty. Dá se říct, že zkoumání lidské psychiky se dá dělat ve všech možných aspektech.

Není to jen a pouze tupé odpovídání na otázky, ale též reakce a postřeh našeho těla. Například máme úkol sledovat lidi, kteří si hází míč a mají na sobě bílá trika, ale jsou tam s nimi i tací, kteří nemají na sobě bílá trika, a i tak si hází. Je to zkouška pozornosti pozorovatele, který poté má vyslovit, kolik lidí se zabývá přihrávkami míče a mají na sobě bílá trika.

Lidský mozek uvnitř v hlavě

Z psychologického hlediska na psychickou část lidského těla působí nejrůznější aspekty, kvalita prostředí, v kterém jsme. Pokud bude někdo v metru hrát na nástroj, kdyby byl slavný, moc se cítit nadšeně nebudeme jako tehdy, když si udělá námi slavná a oblíbená postava koncert na náměstí.