Vaše dítě a sociální sítě


Jsou tam přece všichni
Začíná to zhruba ve chvíli, kdy svému potomkovi pustíte hru nebo úplně nevinné video a před užaslým prckem se objevuje první vzrušující cípek internetu. Postupem času začíná zjišťovat, co všechno mu může online svět nabídnout.
 Ve chvíli, kdy si dítě užívá své soukromě objevené Ameriky, je určitě nedaleko kamarád, který nad jeho nadšeným líčením mávne přezíravě rukou s doporučením ještě rafinovanější zábavy. K doporučení první sociální sítě, kde „jsou přece všichni“, je jen krůček.
dítě a ikony
Základní pravidla
I když dítě nedisponuje vlastním elektronickým zařízením a je pod povolenou věkovou hranicí pro užívání sociálních sítí 13-ti let, je nutné mu od začátku pravidelně připomínat následující pravidla:
·         Nikdy neuvádět své celé jméno ani adresu, telefon nebo email.
·         Nevkládat fotografie, na kterých je oblečené jen nedostatečně nebo vůbec.
·         Nepokládat za dítě každého, kdo se tak sám představí.
·         Minimálně zpočátku poprosit o svolení stáhnout si aplikaci, o kterou má zájem.
policie a Barbie
Minimum pro rodiče
Jakou roli by měl hrát rodič? Základem je vysvětlit otevřeně a úměrně věku dítěte všechna rizika, která mohou na síti číhat. Nebojte se zdůraznit, že máte o něho strach, svá rozhodnutí zdůvodňujte. Myslete na to, že máte potomka naučit plavat, ne vyhýbat se vodě.
Zlatá pravidla pro rodiče:
·         Zaregistrujte se na stejné sítě, kde je dítě aktivní. Mnohdy teprve až přítomnost rodičů dítě donutí k přehodnocení toho, co kam píše a vkládá.
·         Mluvte. Sociální sítě jsou i mezi dospělými vítané téma hovoru, zajímejte se o to, koho potomek sleduje a proč, co ho baví.
·         Domluvte si pevnou dobu, kterou smí dítě na počítači či tabletu strávit a důsledně ji dodržujte.
·         Nenuťte ho dělat nic za vašimi zády. Buďte vždy otevření diskusi a nevyhýbejte se žádným tématům. Pro dítě opravdu není problém dostat se na stránky s pro ně vyloženě nevhodným obsahem a pokud se nezeptá vás, jistě to udělá jinde.
·         Zvažte instalaci Parental control systému. Je možné nainstalovat do zařízení dítěte kontrolní program, který pro něho nevhodný obsah nezobrazí, mezi nastavitelné funkce patří i možnost regulovat dobu strávenou online. Tyto mechanismy ale nefungují na 100% a existuje riziko, že přijde na to, jak je prolomit. Uvažte také to, že má kolem sebe spoustu kumpánů, jejichž mobil či tablet stejně „zatížen“ není.
·         Nastavte soukromí.Většina sociálních sítí má možnost nastavení soukromého profilu a stejně tak většina dětí na tuto možnost naprosto nereflektuje. Vysvětlete mu jeho užitečnost.
lanová prolejzačka
Záchranné lano
Může se stát, že přes všechna opatření dítě podlehne a sdílí něco nevhodného. V první řadě je nutné zachovat chladnou hlavu. Vysvětlete mu, že jste daný příspěvek viděli nejen vy, ale třeba i jeho kamarádi nebo učitelé a v neposlední řadě také narušené osoby, které se na internetu vyskytují. Zdůrazněte, že i když takovým jednáním zklamalo dítě vaši důvěru, jste tu pro něho a pomůžete mu se s nastalou situací poprat. Ať už taková pomoc bude obnášet cokoliv.