Příjmy budete muset přiznat

Když se někdo rozhodne požádat některou z finančních institucí, lhostejno zda bankovních nebo nebankovních, o finanční půjčku, je po něm požadováno mimo jiné i prokázání dostatečně vysokých příjmů, z nichž vyplývá, že bude ten který žadatel coby dlužník schopen splácet, a také registr dlužníků, umožňující odhalit případné nedostatky, jež má onen žadatel z dřívějška. A zejména v bankách bývají příjmy a záznamy v registru dlužníků kamenem úrazu.
A proto lahodí lidskému oku, vidí-li někde nabídku, v jejímž názvu zaznívá něco jako hypotéka bez doložení příjmu. Protože oč musí být jednodušší žádat o peníze ve chvíli, kdy se poskytovatel nedozví o tom, jak špatně na tom onen žadatel je, případně když je na tom onen žadatel sice dobře, jenže se mu nedostává času a sil na to, aby si vyběhal všechna potřebná potvrzení a dobrozdání!

kalkulace

Jenže jak se ukáže následně, je i taková hypotéka bez dokládání příjmů poněkud odlišná od toho, jak se v jejím názvu píše. I tady se totiž poskytovatel po informacích o příjmech žadatele a po údajích o jeho celkové finanční situaci shání, i tady chce tyto údaje doložit v písemné podobě.
Ovšem rozdíl tu přesto je. A to v tom, že zde nejde o snahu najít na strádající osobě chyby, kvůli nimž by se půjčka dala zamítnout, ale naopak pouze o zjišťování, zda nepostrádá půjčení právě tomu kterému člověku logiku. Protože nikdo nebude půjčovat tomu, kdo nemá a nebude mít z čeho půjčené prostředky vracet.

hypotéka

A tak se i zde dožadují dejme tomu daňového přiznání, pracovní smlouvy, výplatních pásek, výpisů z účtů, vystavených faktur, příjmových dokladů, potvrzení o přiznání některých sociálních dávek nebo důchodu. A zároveň chtějí i představení výdajů, jež ten který člověk platí, to aby se dalo ověřit, zda mu i po zaplacení nezbytností nějaké prostředky na splátky zbydou.
Ovšem když zbydou, dočká se žadatel oněch vytoužených peněz. i když má možná i hodně daleko k dokonalosti. A to je důležitější než mírná neshoda slov v názvu s realitou.