Vývoj dítěte

Co se týče vývoje člověka, najdete celou řadu dělení a tabulek. Jedním z nejznámějších jsou etapy lidského života podle německého psychologa Erika Eriksona. Každé období rozvíjí určitou lidskou ctnost a jedinec prožívá určitý psychosociální konflikt. Projevuje se i v určitých vztazích.

miminko
 

Pojďme si je představit

1.      0-2 roky, očekávaná ctnost – naděje, konflikt – důvěra versus nedůvěra (postará se o mě matka?), zásadní vztahovou osobou jev tomto období matka.

2.      2-4 roky,očekávaná ctnost – vůle, konflikt – samostatnost versus stud (zvládnu se obléci?), zásadními vztahovými postavami jsou rodiče

3.      4-5 let, očekávaná ctnost – cíl, konflikt – iniciativa versus vina (dělám to správně?), zásadními vztahovými postavami je rodina jako taková

batole

4.      6-12 let,očekávaná ctnost – schopnost, konflikt – činorodost versus pasivita (jsem k něčemu), zásadními vztahovými postavami jsou učitelé a lidé v okolí

5.      13-19 let,očekávaná ctnost – věrnost, konflikt – sebeuvědomění versus zmatení rolí (hraju si na někoho, kým nejsem?), zásadními vztahovými postavami jsou vrstevníci a vzory

6.      20-39 let,očekávaná ctnost – láska, konflikt – intimita versus izolace (jsem schopen lásky?), zásadními vztahovými postavami jsou partneři a přátelé

holka

7.      40 – 64 let, očekávaná ctnost – péče, konflikt rozvoj versus stagnace (mohu stát za svými rozhodnutími?), zásadními vztahovými postavami jsou lidé na pracovišti a doma

8.      65 a výš, očekávaná ctnost – moudrost, konflikt – vyrovnanost versus zoufalství (byl můj život dobrý jaký byl?), zásadními vztahovými postavami jsou nejbližší, ale zároveň lidstvo jako takové.

Erikson patří mezi nejcitovanější psychology 20. století. Řadíme ho mezi psychoanalytiky, proto jím popisované vývojové fáze člověka jdou více na hlubinu. V Česku vyšla jeho kniha Životní cyklus rozšířený a dokončený. Vydalo ji nakladatelství Portál v roce 2015. Lze ji vřele doporučit.