Výuka češtiny ve Skotsku

Univerzita Glasgow nabízí lektorát z českého jazyka a české literatury. Tento předmět je zde vyučován v rámci tzv. c předmětů, které si mohou zvolit studenti jakéhokoli oboru. Není to jenom český jazyk, který se přednáší, ale také naše dějiny a kultura. Tento předmět si každý semestr zapisuje asi dvacítka studentů.

Kurzy
V jednotlivých kurzech se studenti univerzity v Glasgow dozvědí základní informace o Husovi a Komenském při tématu cenzura v literatuře, literární komparatistika se zabývá Hrabalem a Škvoreckým, v kurzu kultury a teorie se věnují literatuře a dobovým poměrům po Sametové revoluci v roce 1989, kdy zmiňují hlavně život a dílo Milana Kundery.

Univerzita v Edingurghu
Nově je výuka češtiny koncipována také na univerzitě v Edinburghu, a to od roku 2014. Nemá tam tak silnou tradici jako v Glasgow, ale zato nabízí tento kurz široké veřejnosti a nejen svým studentům. Lidé tak do tohoto kurzu dojíždějí i z přilehlých oblastí a zdaleka to nejsou jenom mladí lidé.

Nejstarším studentům, kteří absolvovali tento dvousemestrální kurz v minulém akademickém roce, bylo osmdesát dva let. V letošním kurzu je momentálně okolo patnácti studentů, kteří mají seminář dvě hodiny týdně. Většinou jsou studenty potomci Čechů, kteří si chtějí zachovat alespoň základy tohoto jazyka, nebo Skotové, kteří mají české partnery. Nalézají se zde však i lidé, kteří s Českou republikou obchodují nebo jsou v jiném pracovním poměru s naší zemí.

Soukromé hodiny
Ve skotských městech také stoupá zájem o český jazyk jako takový, dokonce se zde nachází poptávka po soukromých lekcích našeho rodného jazyka. Děje se tak proto, že někteří lidé jsou v češtině příliš pokročilí na češtinu, která se přednáší na univerzitách, a chtěli by se v ní ještě zlepšovat nebo ji udržovat formou konverzace.