Učíme se prožitkem

Třída, žáci, tabule a pěkný den strávený na židli za stolem. Připomíná vám to něco?
Většina z nás asi prožila své dětství v klasické základní škole, kde bylo hlavním požadavkem sedět, být potichu a dávat pozor, co nám pan učitel nebo paní učitelka říkají. U zkoušení jsme zpaměti odříkali naučenou látku a dostali za svůj výstup odpovídající známku. Učitelů, kteří by po žácích vyžadovali něco jiného a snažili se s žáky uskutečnit nějaký projekt, bylo minimum.

Ta doba už je však minulostí a mnozí lidé se snaží zkostnatělý přístup ke vzdělávání změnit. Při klasické vyučovací hodině to jde pomalu, ale v rámci volného času jsou možnosti větší.

Jedním z takových přístupů je zážitková pedagogika.
Zážitková pedagogika je systém vzdělávání, který je založený na schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí.

Učíme se tedy z důsledků vlastního jednání, hledáme netradiční řešení a překonáváme úkoly a výzvy.
Velkou předností tohoto vzdělávání je rozvoj tvůrčích postupů a aktivního jednání. Žák či student není jen pouhým posluchačem či pozorovatelem, ale stává se aktivním činitelem a svou aktivitou získává nové schopnosti a dovednosti.

Zážitková pedagogika pracuje s prožitkem jako prostředkem k ovlivňování žáka (klienta). Pedagog záměrně vytváří situace, v nichž předpokládá intenzivní prožívání a následně s těmito prožitky pracuje a těží ze zpětné vazby s žákem.

Učení se prostřednictvím zážitku je účinné u malých školáků, vysokoškolských studentů i při vzdělávání dospělých. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky lze tedy vzdělávat děti ve škole, středoškoláky, vysokoškolské studenty, nebo zorganizovat stmelující akci pro pracovní kolektiv.

Jistě už jste někdy zaslechli pojmy jako teambuilding, outdoor training nebo workshop.
A právě při těchto akcích se principy zážitkové pedagogiky hojně využívají.

Velmi důležitým předpokladem přenosu do praxe je proces reflexe získaných prožitků a zkušeností. To znamená, že pedagog a klient si po aktivitě společně sednou a vyjasní si, jaká měli očekávání, co je v průběhu aktivity překvapilo, čemu se přiučili, jak by mohli daný problém řešit jinak. Se zjištěnými závěry pak následně pracují a dle libosti mohou stanovit doporučení do budoucna.

Nejznámější organizací, která se zabývá zážitkovou pedagogikou a realizací kurzů pro děti i dospělé je Prázdninová škola Lipnice.