Komu není shůry dáno


VÅ¡echno na svÄ›tÄ› má svůj rub a líc. Například i chemie. VždyÅ¥ jenom se nad touto zamysleme. Kolik jenom tato poskytla lidstvu pÅ™evratných objevů, jež posunuly civilizaci vpÅ™ed a jež nám usnadnily život a umožnily nÄ›co dříve nemyslitelného! A kolikrát naopak nenecháváme na téže chemii nit suchou, protože nám tato nÄ›jakým způsobem uÅ¡kodila! Nebo kolikrát nám tato mÄ›la jenom prospÄ›t, ale v koneÄném důsledku to pÅ™ineslo opaÄný efekt!

ProstÄ› je to s tou chemií různé. A chcete-li konkrétní notnÄ› sporný příklad toho, o Äem tu právÄ› byla Å™eÄ, pak si vezmÄ›te tÅ™eba alkyl-nitrit, butyl-nitrit, isobutyl-nitrit Äi amyl-nitrit.

tmavá kůže

Že nevíte, oÄ jde? Možná skuteÄnÄ› nevíte a nevadí vám to, možná jenom netušíte, že to vlastnÄ› znáte. To záleží na tom, co vám říká slovo poppers.

Pokud nÄ›kdo tento pojem zná, ví, že jde o nÄ›co, co se může leckomu náramnÄ› hodit. Tyto látky se totiž od svého vzniku využívaly jako Äistidla kožených pÅ™edmÄ›tů. OvÅ¡em dnes už nevím, kolik lidí že si takové chemikálie kupuje proto, aby si jimi nÄ›jakou tu kůži vyÄistili. Ale pÅ™esto se toto neustále prodává. A to pÅ™edevším v sexshopech.

textura kůže

Jak se totiž říká, nemusí se s pomocí poppers jenom Äistit kůže. Existuje prý i alternativní využití, se kterým pÅ™iÅ¡li přísluÅ¡níci gay komunity už asi v sedmdesátých letech minulého století. A zvÄ›sti o této jiné možnosti využití se tradují dodnes. PÅ™iÄemž se tu ‚zapomíná‘ na skuteÄnost, že se požitím tÄ›chto látek může ÄlovÄ›k lehce otrávit, že tyto látky niÄí plíce a další souÄásti dýchacích cest, že snižují kvalitu imunitního systému, snižují krevní tlak a zvyÅ¡ují tep, že se po kontaktu tvoří vyrážka a podobnÄ›.

Zkrátka a dobÅ™e se říká to, co se u poppers v návodech k použití nezmiňuje. Protože by s tím byly jenom potenciální patálie. A s tím prodejci nechtÄ›jí logicky mít nic spoleÄného. A podle toho byste se mÄ›li zachovat. Tedy nehuntovat si zdraví jenom proto, že se říká, že se poppers nehodí jen k ÄiÅ¡tÄ›ní kůže.