Zavřít X :

Ing. Marián Uličný - Montáže a prodej elektronických zabezpečovacích systémů

e-mail: ulicny@maruli.cz, info@maruli.cz, internetová prodejna: www.maruli.cz, tel.: +420 607164 561, mobil:+420 606 498 220, +420 775 094 725, fax: 568 422 612

Počet zboží v košíku :

podrobné hledání

Základní informace o zabezpečovacím systému JA-100. 
  Stavebnicová architektura

Zabezpečovací systém JA-100 má stavebnicovou architekturu, to znamená, že umožňuje vytvoření takového zabezpečení, které odpovídá danému objektu, nebo přání zákazníka.

 JA-192E Ovládací segment přístupových modulů Ovládací segment Ovládací segment je stavebním prvkem ovládací klávesnice. Segment má dvě tlačítka ( zelené=vypnuto, červené=zapnuto). Osazením potřebného počtu segmentů k přístupovému modulu lze vytvořit klávesnici, která odpovídá daným požadavkúm zákazníka. Segmenty přehledně indikují stav systému a umožňuji jeho intuitivní ovládaní. Uživatel zabezpečovacího systému vidí přehledně co systém zabezpečuje a co je mimo aktivaci.
 JA-152E Bezdrátový přístupový modul RFID Přístupový modul Přistupový modul je stavebním prvkem klávesnice a slouží k identifikaci uživatele. Nejjednodušší verze obsahuje čtečku bezdotykkových čipů. Další je provedení s klávesnici a s LCD displejem. Přístupové moduly jsou bezdrátové nebo kabelové(sběrnicové) 
Bezdrátové i sběrnicové detektory   Detekce poplachů Zabezpečovací systém JA-100 je schopen reagovat na vloupání, požár, únik plynu, či zaplavení vodou. Použitím vhodných detektorů lze hlásit i jiné skutečnosti (pohyb v otevřeném prostoru), např.  na zahradě, manipulaci se střeženým předmětem a jiné.. Má prostředky k eliminaci falešných poplachů. Kritickým detektorům lze nastavit, že jejich aktivaci musí potvrdit jiný detektor, popřípadě musí dojít k opakované aktivaci toho samého detektoru
  Osobní ochrana V případě přepadení, zdravotních potížích nebo požáru může uživatel zabezpečovacího systému přivolat pomoc tlačítkom na klávesnici nebo bezdrátovým tlačítkem.
  Ovládaní pod nátlakem V případě, že uživatel donucen odjistit systém, může prostřednictvím klávesnice při odjištění přivolat pomoc
  Hlášení události Zabezpečovací systém hlásí všechny události formou SMS správ přímo uživately případně na PCO. Které události Vám bude systém hlásit a které ne se předem po konzultaci nastaví.
  Speciální hlášení Jsou SMS hlášení, jejichž text a význam lze nastavit nezávisle na ostatních funkcích. Odeslání hlášení lze navázat na aktivaci periferie (detektoru)
  Ovládaní na dálku Oprávnění uživatelé mohou do systému zatelefonovat a pomoci hlasového menu ovládat nebo kontrolovat zajištění objektu. Střežení lze ovládat také pomoci SMS příkazů. SMS příkazy či prozvoněním je možné použít pro zapínání a vypínání programovatelných výstupů. Systém lze také ovládat dálkově pomocí webového přístupu.
  Přístupová práva uživatelů  každému uživateli lze nastavit, jakou část střežení v domě může ovládat. Nastavit lze také oprávnění k otevírání elektrických zámků dveří nebo zapínání různých spotřebičů (pomocí programovatelných výstupů). Uživatel prokazuje svoji totožnost - oprávnění přiložením bezkontaktního čipu nebo zadáním kódu na klávesnici. Každý uživatel si může kód změnit, je li k tomu oprávněn. Pomoci týdeního kalendáře lze omezit přístup uživatelů mimo stanovenou dobu (např. vstup do prodejny zaměstnancú mimo pracovní dobu).
  Kalendář automatických akcí  Pomocí týdenního kalendáře lze naprogramovat autoamtické zajištění (odjištění) sekcí a zapnutí (vypnutí) programovatelných výstupů.
 Bezdrátový systém Bezdrátové periferie Pro spolupráci s bezdrátovými prvky musí být ústředna vybavena rádiovým modulem. K zabezpečovacímu systému JA-100 lze přiřadít - instalovat až 3 rádiové moduly na různa místa v objektu, čímž je zaručeno kvalitní pokrytí signálem mezi ústřednou a bezdrátovými komponenty.
  GSM komunikátor GSM komunikátor poskytuje spojení do mobilní telefonní sítě a do internetu. Zabezpečovací systém tak může předávat data a události jeho uživatelů a případně na pulty centrální ochrany u bezpečnostních agentur. Komunikátor také umožňuje dálkové ovládaní systému telefonem (hlasové menu, příkazové SMS a prozvonění). Po registraci systému  lze využívat webvé služby - vzdálené ovládání, předávání poplachových snímků, servisní přístup atp.
   LAN komunikátor  Pokud LAN komunikátor je součásti ústředny, poskytuje spojení do internetu. Po registraci zabezpečovacího systému lze využívat webové služby předávání poplachových snímků, servisní přístup atp. Obsahuje-li ústředna GSM i LAN komunikátor současně, je možné zvolit, která komunikace bude primární a která záložní.
  Telefonní komunikátor  Telefonní komunikátor lze do ústředny instalovat jako doplňkový modul, který předává data uživateli a umož´ˇnuje dálkové ovládaní systému telefonem za pomoci hlasového menu. Používá se zpravidla jako záloha GSm nebo LAN komunikace.