Zavřít X :

Ing. Marián Uličný - Montáže a prodej elektronických zabezpečovacích systémů

e-mail: ulicny@maruli.cz, info@maruli.cz, internetová prodejna: www.maruli.cz, tel.: +420 607164 561, mobil:+420 606 498 220, +420 775 094 725, fax: 568 422 612

Počet zboží v košíku :

podrobné hledání

Záruka a reklamace

 

 • Následující reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (prodávající a kupující) při reklamaci zboží zakoupeného  prostřednictvím internetového obchodu (telefonicky, e-mailem) na internetových stránkách www.maruli.cz
 • Podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení kopie originálu faktury a dokladu o zaplacení zboží (dnem převzetí zboží  běží záruční doba)  případně záručního listu, pokud byl na příslušný komponent vystaven. Pokud nejsou ujednány písemně jiné smluvní podmínky, platí tento reklamační řád.
 • Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady a vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. 
 • Kupující má právo vrátit zakoupené zboží do 14-ti dnů.  V souladu s platnou legislativou ČR má kupující právo (pokud si objednal zboží on-line prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, e - mailem) vrátit (odstoupit od smlouvy) takto zakoupené zboží do 14-ti dnů od jeho převzetí.  Do 14 dnů má možnost zboží vrátit a nebo doporučeným dopisem do 14 dnů sdělit prodejci , že zboží vrací - odstupuje od smlouvy. Určující je datum doručení zboží a nebo dopisu prodávajícímu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět na uvedenou adresu jako obyčejnou pojištěnou zásilku, nikoliv na dobírku.  Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět příslušnou částku včetně poštovného předem dohodnutým způsobem - poštovní poukázkou, bankovním převodem ...
   

         Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží  záruční doba
 • porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • zboží bylo poškozeno živly.  

 

      Délka záruční doby u jednotlivých výrobků: 

 • je uvedena na záručním listu, pokud byl na daný komponent, zboží vystaven, nebo faktuře, která byla dodáná s objednaným zbožím.  Ze zákona - dva roky.  U některých komponentů ezs se  délka záruční doby prodlužuje  podle stanovených kritérií výrobce zabezpečovacích systémů.  
 • Plnění záruční doby objednaného zboží začíná dnem jeho převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

       Uplatnění reklamace.

 • V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace  provozovna firmy  v Třebíči,  Revoluční 870/4.  Výjimku tvoří  obchodní případy s instalaci zakoupených  zabezpečovacích systémů, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení.
   

 

      Řešení případného sporu mezi mnou a zákazníkem

 • V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


 

        Aktualizace:

 • 15.4. 2016: Doplnění textu: čl.11: řešení případného vzájemného sporu mezi mnou a zákazníkem   cestou České obchodní inspekce anebo cestou platformy pro řešení sporů online zřízené Evropskou komusí.
 • 14.3. 2008, 
 • 31.10. 2008,  
 • 20.4.2010
 • 26.11. 2010  změna textu:  původní text : Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury změněn na text:  Plnění záruční doby objednaného zboží začíná dnem jeho převzetí
 • 4.10 2011 změna textu: původní text:  Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět příslušnou částku bez poštovného předem dohodnutým způsobem....  nový text:   Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět příslušnou částku včetně poštovného předem dohodnutým způsobem