Zavřít X :

Ing. Marián Uličný - Montáže a prodej elektronických zabezpečovacích systémů

e-mail: ulicny@maruli.cz, info@maruli.cz, internetová prodejna: www.maruli.cz, tel.: +420 607164 561, mobil:+420 606 498 220, +420 775 094 725, fax: 568 422 612

Počet zboží v košíku :

podrobné hledání

Jak zabezpečit byt, chatu, dům, provozovnu, obchod, kancelář


Uvažujete nebo jste se rozhodli, že svůj byt, dům, kancelář, chatu, provozovnu, obchod, auto zabezpečíte profesionálním elektronickým zabezpečovacím zařízením? Pokud ano, realizací Vašeho rozhodnutí budete mít pod kontrolou Váš majetek a šance zlodějů jsou tak minimalizovány.

Od roku 2004 montujeme a od roku 2006 v internetovém prodeji on-line předkládáme k zakoupení ucelenou nabídku zabezpečovacích systémů českého výrobce  a jiných výrobců, nebo dovozců. 

Doplňkovým prodejem jsou  speciální kamery (minikamery) a další produkty související s podporou spolehlivého zabezpečení majetku. V současné době prodej, dodání a montáž, mimo detektorů pohybu s kamerou pro zajištění soukromého vlastnictví, pozastavena, protože se nechci podílet na bezbřehém šmírování, které v současné době nabylo obludných rozměrů. Dodám a namontuji jenom to, co  slouží k ochraně soukromého vlastníctví - majetku, osobní ochrany a nezasahuje do veřejných prostorů, ne pro šmírování sousedů vizuálně, nebo odposlechem, technickými prostředky.  

Bezdrátové zabezpečovací systémy se stávají a stali se součástí kvalitního zabezpečení bydlení. Design zabezpečovacích komponentů je technicky a esteticky řešen tak, aby vyhovoval pro bytové i nebytové prostory. Pokud se rozhodujete pro zakoupení a montáž, předkládáme Vám možnou variantu pořídit si z naší nabídky kvalitní bezdrátový  zabezpečovací systém. Zabezpečovací systém s montáží pro soukromé účely je dodán a montován v nižší sazbě DPH - v současné době 15 %, viz Zabezpečení bytu a DPH.

Kombinovaný zabezpečovací systém umožňuje připojit do ústředny drátové prvky jak vlastní,  tak i jiné značky od jiných výrobců nebo naopak, drátový zabezpečovací systém doplnit o bezdrátové komponenty, v tomto případě se jedná o kompatibilní - vlastní prvky.

Pokud při výstavbě rodinného domu nebo při rekonstrukci bytu uvažujete o jeho zabezpečení výhradně drátovými prvky do předem připravené instalace a v dalším období máte v plánu doplnit systém o bezdrátové komponenty, doporučujeme zabezpečovací systém JA-100. Jeho prodej je podmíněn certifikovanou montáží. Montážní firma musí mít certifikát výrobce.

Rovněž k zabezpečovacím systémům Oasis, Profi se dají připojit  drátové komponenty  s jednoduchým nebo dvojitým vyvážením. Zabezpečovací systém Profi disponuje vstupy na 4 drátové smyčky a ústředna zabezpečovacího systému Oasis JA-82K na 14 drátových smyček. Ústředna  Oasis JA-83K na 30 drátových smyček. Teoreticky jsou drátové prvky zabezpečovacích systémů levnější, avšak náklady na jejich montáž jsou podstatně vyšší. Tolik k pojmu kombinované zabezpečovací systémy. Od 1. listopadu 2017 provádíme montáže pouze bezdrátových komponentů zabezpečovacích systémů.

Pasivní prvky zabezpečení

Jedním ze základních pasivních prvků ochrany bydlení je zabezpečení vstupních dveří pokud možno bez různých skleněných estetických doplňků.

Podle finančních možností je vhodné opatřit si bezpečnostní vstupní dveře. V panelových bytech  i rodinných domech lze použít panoramatické kukátko se záznamem na SD kartu. (Kukátko je vybaveno snímací kamerou, která se při pohybu před vstupními dveřmi uvede do činnosti a záznam uloží na záznamové médium.).

Uvedením více jmen na jmenovce zvonku a dveřích snížíte pravděpodobnost, že tím "vyvoleným" budete právě Vy.

Vyplatí se investice do bezpečnostních dveří v kombinaci s bezpečnostní fólií na oknech, prosklených dveřích a ostatních prosklených plochách venkovního pláště bytu, domu v přízemí.

Nezanedbatelným prvkem zabezpečení jsou i mříže, pokud jsou  v estetickém provedení a patřičné tlouštce, která nejde přestřihnout jednoduchým nářadím. Mají vynikající účinnost, hlavně v suterénech, sklepech, kde může dojít ke skrytému vniknutí do objektu.

V poslední řadě jedním z pasivních prvků ochrany objektu je tzv. ne-upovídanost jeho uživatelů, co kdy dělám, kam a kdy pojedeme na dovolenou, jak a čím mám zajištěn byt, kdo ho hlídá atp.

Aktivní prvky zabezpečení

Profesionální zabezpečovací systémViz přehled výrobců:

Zabezpečovací systém by Vám měl poskytnout různé varianty a způsoby zajištění. Například hlídání jenom některých prostor v době vaší nepřítomnosti, hlídání v noci, když spíte. Zabezpečovací systém může být nastaven na sledování příchodových a odchodových tras, například z bytu do garáže pro auto a naopak, na potvrzení poplachu jedním z pohybových detektorů, který je opatřen kamerou, na ovládaní pod nátlakem, na hlasové spojení s určitým telefonním číslem, na redukci falešných poplachů, ovládání spotřebičů, dveřních zámků, na přesnou specifikaci vzniklého poplachu, na kombinaci s fotozáznamem a jeho neodstranitelnost, na kalendář automatických akcí  a další a další užitečné věci.

Rozdělení jednoho zabezpečovacího systému na dva podsystémy a další sekce je dnes už samozřejmostí. Jednu zabezpečovací ústřednu mohou využívat dva, tři, čtyři i více na sobě nezávislých subjektů,  záleží na typu zabezpečovací ústředny. U zabezpečovacího systému JA-100 je možné až 15 nezávisle ovládaných sekcí. Srozumitelně řečeno - jednotlivé byty v panelovém domě, kanceláře v jedné budově, provozovny se sklady můžou být zabezpečeny nezávisle na sobě jedním zabezpečovacím systémem. 

Bezdrátové zabezpečovací systémy pohlídají i oddělené prostory, například váš sklep v bytových panelových jednotkách, automobil na blízkém parkovišti nebo v garáží. Umí sledovat danou situaci s následným opatřením. Jsou kompatibilní a využitelné pro další účely, jako je doplnění systému o další prvky, které najdou širší uplatnění jak pro domácnost a automatizaci (například dálkově ovládané zásuvky, GSM kamery, pohybové detektory s kamerou, termostaty, teplotní detektory, keré vám vysledují teplotu v daném objektu a dálkovým přístupem na server máte možnost sledovat  graficky její průběh v závislosti na počasí a také danou teplotu v objektu dálkově ovlivnit), tak pro bezpečí lidí bydlících v zabezpečeném domě nebo v bytě, nebo taky v provozovně, obchodě, kanceláři (například využití dálkových ovladačů - klíčenek, nástěnných tlačítek, tísňových tlačítek k vyslání tísňového signálu s přesně definovaným textem).

Žádný zabezpečovací systém není účinný, pokud nemá zajištěný kvalitní přenos informací - textových a obrazových k jeho majiteli a dalším jím určeným osobám a institucím. Nikdo Vám nezaručí, že otrlý zloděj nebo zloději za pištění několika vnitřních interních sirén a kvílení venkovní sirény nedokončí započaté dílo. Lidská lhostejnost a taky obava z možných výslechů a svědeckých výpovědí u policie a soudů je ve většině případů důsledkem absolutní netečnosti. Spoléhat se jenom na alarm a být přesvědčen, že sousedé zavolají policií nebo Vás, i když jste možná s některým ze sousedů, pokud je máte, tuto variantu konzultovali a bylo vám něco přislíbeno, je hrubým omylem.

Přenos informací - základ kvalitního a spolehlivého zabezpečovacího systému 

To znamená, že zabezpečovací systém by měl poskytnout okamžitou informaci o daném skutečném stavu ve Vašem objektu a o samotném systému a jeho kompatibilních komponentech. Okamžitou se myslí ihned, ne za půl hodiny.Tyto informace se nemusí týkat jenom vyvolání poplachu narušením hlídaného prostoru. Mohou se týkat také toho, zda Váš systém je zajištěn. Příklad - mimo dům znejistíte, zda jste zabezpečovací systém zajistil nebo ne. Odešlete mobilním telefonem příslušný text SMS a Váš systém vám odpoví v jakém stavu je a dalším pokynem ho zajistíte, pokud nebyl zajištěn. Toto můžete provést i z pevné linky nebo z Vašeho osobního počítače.

Takovýmto způsobem kvalitní zabezpečovací ústředny s kompatibilními prvky umí na dálku ovládat zabezpečení daného objektu, nebo jenom jeho dílčích celků, nebo automaticky v nastavených časech zajišťovat a odjišťovat zabezpečovací systém, zjistit teplotu v objektu, zatápět v objektu, regulovat topení, zkontrolovat aktivaci a deaktivaci zařízení, zaslat snímky osob, které narušily zakázaný nebo hlídaný prostor. Při ztrátě dálkového ovladače lze okamžitě telefonem, internetem nebo na místě prostřednictvím ovládací klávesnice zajistit vymazání pozice tohoto dálkového ovladače ze systému. Pokud dojde k záměrnému vyřazení elektrické energie v objektu, systém vyhodnotí danou situaci a podá hlášení, že byl vypnut proud a přejde na záložní zdroj a Vy máte možnost adekvátně reagovat na danou situaci. Rovněž vám zahlásí, že elektrický proud byl zapojen a přejde do režimu bez záložního zdroje, který automaticky dobije.

Pokud jsou v bezdrátovývch detektorech slabé zdroje, systém vyhodnotí daný stav a informuje jeden týden předem na dané adresy.

Výhoda bezdrátového zabezpečení je ta, že celý systém při změně adresy bytu, firmy, přestěhování nábytku v bytě, domě nebo po prodeji domu přemístíte bez problému a větších finančních nákladů jinam nebo změníte konfiguraci systému bez dalšího sekání a tahaní kabelů v objektu. Důležitým faktorem je i stanovená doba výdrže záložního zdroje a tím i funkčnost celého zabezpečovacího systému po odpojení z elektrické sítě.

Ovládání zabezpečovacího systému

Zabezpečovací systém zaznamená každý vstup cestou ovládací klávesnice, zajištění, odjištění kartou, dálkovým ovladačem, mobilním telefonem, pevnou linkou, internetem s přesným časem a uvedením jména, kdo, kdy a jakým způsobem zajistil, odjistil, celý systém, podystém, sekce atp. Toto se dá nastavit u každého přístupového oprávnění. Obsluha ovládacích klávesnic je pro uživatele jasná a srozumitelná, důležité prvky zobrazování funkcí se dají barevně podbarvit a texty se můžou zobrazovat ve více jazycích.

Příklad: Jeník,  Mařenka a Růženka - děti školou povinné, dostanou k zajišťování a odjišťování zabezpečovacího systému rodinného domu bezdotykový přívěšek na slušivém pásku, který nosí s sebou. Přívěsky jsou nenápadné, ale praktické. Tatínek s maminkou mají dvě možnosti. Děti budou zajišťovat a odjišťovat jenom přívěškem. Nebo - děti budou zajišťovat a odjišťovat přívěškem s následným zadáním kódu na klávesnici. Ústředna to rozpozná a informuje tatínka a maminku,  pokud si to budou přát, že v daný čas daného dne ... Mařenka zajistila dům. Pojištění následným zadáním číselného kódu na ovládací klávesnici má svoje opodstatnění.

Moderní ovládací klávesnice s LCD displejem zobrazí informace textem, například, že jste zapomněl zavřít okno nebo dveře do zahrady, balkon, pokud ho máte opatřen bezdrátovým detektorem JA-82M u zabezpečovacího systému Oasis nebo JA-182M u zabezpečovacího systému JA-100. Užitečná věc, která se vám zobrazí na displeji ovládací klávenice při odchodu a zajišťovaní objektu. Tyto vlastnosti mají ovládací klávesnice zabepečovacích systémů Oasis a JA-100.

Každý zabezpečovací systém a jeho ovládání může být doplněno dalšími komponenty - dálkovými ovladači, přístupovými kartami, přívěšky, nástěnnými tlačítky, tísňovými tlačítky, klávesnicemi k ovládáni elektrických zámků a zároveň zabezpečovacího systému a dalšími jinými doplňky ovládání, které jsou pro bezproblémový chod zabezpečovacího systému důležitými prvky.

Pokud žijete ve společné domácnosti s rodiči, prarodiči je výhodnější a praktičtější použít pro zajišťování a odjišťování zabezpečovacího systému dálkové ovladače. Dálkové ovladače mají i další použití. Například přivolání pomoci, rozsvícení světla, zapnutí elektrické zásuvky, zapnutí bezdrátového zvonku, ovládání garážových vrat. Dálkové ovladače se používájí ve dvoutlačítkové, nebo čtyřtlačítkové verzi. Záměna je jednoduchá.

Moderní zabezpečovací systémy disponují funkcí přivolání pomoci (social alarm), který se dá účinně využít pro hlídání osob vyžadujících zvýšenou pozornost a péči. Krátké vysvětlení této funkce. Zabezpečovací systém i v odjištěném stavu za pomoci detektoru pohybu hlídá určitý prostor nebo prostory v bytě, domě. Pokud v daném prostoru nebude za daný čas registrován žádný pohyb - zabezpečovací systém vám podá informaci.

Jak si vybrat?

Každá lokalita, ve které se nachází Váš byt, dům, .... vyžaduje jiný přístup k posouzení a zabezpečení daného objektu. Jednou dobrou pomůckou, pokud se do takovéhoto díla pouštíte sami, je zahrát si roli samotného zloděje a zjistit slabé stránky přístupu a vniknutí do Vašeho bydlení. V dalším udělat si schematický nákres domu, bytu a vypracovat pokrytí vnitřního i venkovního prostoru. Některé montážní firmy uvádějí, že komponenty zabezpečovacího systému se mají umístit v domě, bytě,  jenom tam, kde jsou cenné věci atp. S tímto názorem nelze souhlasit. Spolehlivá ochrana domu spočívá jak v plášťovém, tak i v prostorovém zabezpečení celého objektu.

Kvalitní ústředny zabezpečovacích systémů mají k dispozici počítačové programy prostorové aplikace zabezpečovacích prvků do vlastního nákresu nebo podle projektové dokumentace daného objektu s aktivním sledováním daného prostoru propojením zabezpečovací ústředny a počítače příslušným převodníkem, anebo ovládaním a sledovaním daného stavu a situace mobilním telefonem 3.-4. generace, připojením na server výrobce zabezpečovacích systémů,

Česká technická norma ČSN(EN) CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy EZS - Část 7 Pokyny pro aplikace poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu zabezpečovacích systémů. Stručně - všeobecně při posuzování daného objektu se vychází z určitých rizik pro daný objekt v dané oblasti a zařazuje se do určitého stupně. V daném rizikovém stupni by měl mít daný objekt příslušné zabezpečovací zařízení klasifikované orgánem k tomu pověřeným v daném státě, které musí míře daného rizika odpovídat svými technickými parametry.

Z naší současné nabídky internetové prodejny domovních zabezpečovacích systémů, které odpovídají ČSN(EN) si můžete vybrat z kategorie JA-80- Oasis,a JA-100 

Plášťová ochrana objektu

Plášťová ochrana objektu zahrnuje: dveře, okna, obvodové zdivo, střechu .... všechno to, co chrání vstup do vnitřního prostoru objektu. Detektory plášťové ochrany zajišťují nedovolený vstup do objektu

Prvním opatřením k samotné instalaci zabepečovacího systému do Vašeho obydlí je určit příchodovou cestu - to znamená, kterými dveřmi vstupujeme do obydlí, případně zda budeme využívat vstup přes terasu, garážová vrata, nebo ještě jeden vedlejší vchod do domu. V prostorech za vstupními dveřmi se zpravidla umísťuje ovládací klávesnice zabezpečovacího systému, kterou odjistíme, nebo zajistíme náš objekt. (Není podmínkou)

  • Dveře

Hlavní vstupní dveře můžou být opatřeny bezdrátovým magnetickým detektorem otevření  JA-81M, JA-83M,  JA-60N,  JA- 151M,JA-183M, JA-150M.

  • Balkónové dveře, francouzská okna, vikýře

Balkónové dveře, francouzská okna, okna  můžeme opatřit bezdrátovým magnetickým detektorem otevření JA-83M, JA-82M,  JA-60N, JA-151M, JA-182M. Pokud máme předokenní žaluzie, můžeme opatřit tato okna detektorem JA-81M v součinnosti s detektorem CT-01 u zabezpečovacího systému Oasis a detektorem JA-150M v součinnosti s detektorem CT-01 u zabezpečovacího systému JA-100. Detekce předokenních žaluzií nelze provést u systému Profi.

Detekci případného rozbití skleněných výplní oken francouzských nebo balkonových dveří zajistíme bezdrátovými akustickými detektory rozbití skla JA-85B u systému Oasis, JA-60B u systému Profi, JA-185B, JA-180B u systému JA-100 nebo kombinovanými bezdrátovými detektory pohybu s detektory rozbití skla JA-80PB u systému Oasis a  JA-180PB u systému JA-100. Bezdrátové detektory rozbití skla reagují na změnu tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjeného skla. Touto analýzou jsou odstraněny nežádoucí vedlejší účinky spuštění alarmu, například průjezdem vlaku, elektrické městské dopravy, chrastění klíčů, prudkého bouchnutí dveří atp.

Kombinace bezdrátového magnetického detektoru na každé okno s detektorem rozbití skla je nejlepší způsob zajištění objektu jak z hlediska jeho samotného, tak i v případě vandalizmu - při rozbití skleněné výplně okna, víme ihned, že bylo rozbité sklo v okně v té či oné místnosti - text informace se dá přesně nastavit. Další informace bude, pokud někdo vlezl do místnosti tímto oknem, hlášení detektoru pohybu, nebo Vám může být zaslána série fotosnímků, pokud v dané místnosti, prostoru,  máte umístěn bezdrátový detektor pohybu s kamerou  JA-84P u systému Oasis, JA- 160PC u systému JA-100,

  • Mříže na oknech, lehké příčky, obrazy,

Pokud máte některá okná na Vašem objektu opatřena mřížemi, může posilnit jejich účinnost detektorem otřesů, vibrací a náklonu JA-82SH u zabezpečovacího systému Oasis a JA-182SH u zabezpečovacího systému JA-100. Rovněž se dá tento bezdrátový detektor  použít na detekci devastování lehkých příček, manipulaci s  obrazy a jinými cennými předměty.

  • Venkovní plášťová ochrana objektu

K tomuto účelu - zajištění detekce venkovního pláště domu - se používají bezdrátové optické závory JA-80IR a JA-87P u zabezpečovacího systému Oasis a JA-150IR, JA-151IR, JA-157P u zabezpečovacího systému JA-100. Tyto systémy jsou výrobky kanadské firmy Optex, doplněné vysílači kompatibilními se systémy Oasis, Profi, JA-100.

Prostorová ochrana objektu

Vnitřní ochrana

Prostorová vnitřní ochrana zajišťuje nedovolený pohyb ve vnitřních prostorách domu, bytu, provozovny, kanceláři, chaty.... Pokud je v dostatečné míře zajištěná plášťová ochrana, měla by být tato opaření doplňkem k jistému zachycení průniku do zabezpečeného objektu.

Způsobů je hodně. Jedním z pravidel umístění pohybových detektorů je dodržení technických parametrů výrobce. To platí i pro jakýkoliv jiný detektor. Zejména jeho umístění a nastavení. Jedním z pravidel umístění pohybových detektorů je, že to, co nevidíme z daného místa a úhlu pohledu my, nevidí ani detektor. Úhel záběru je zpravidla 120 stupňů s pokrytím ve třech rovinách, do určité vzdálenosti prostoru. Pro zlepšení užitných vlastností detektorů a případné eliminace nežádoucích jevů se k nim používají doplňkové prostředky - alternativní čočky. Velkou pozornost se vyplatí věnovat zejména nasazení tzv. zvířecí čočky. Zvířecí čočka nastaví jeden z dosahů laloků detektoru pohybu nad zem v určité výšce, která má zajistit, že při pohybu zvířátka v daném prostoru nebude spuštěn alarm. Jsou i jiné možnosti, které aplikují váhu zvířete, umístění detektoru pohybu s jinou amplitudou detekce atd. Ve skutečnosti nikdo nazaručí,  co zvířatko nebo pták vyvede a jak se bude chovat. Proto, pokud máte domácí zvířata, je nutné umístit je tam, kde je zabezpečena důkladná plášťová ochrana daného prostoru. 

Infrapasivní  bezdrátové snímače pohybu střeží daný prostor a hlásí ústředně pohyb osob a rozdílnou teplotu v jejich zorném poli. Odezva na narušení prostoru je buď okamžitá nebo s příchodovým a odchodovým zpožděním. Bezdrátové detektory pohybu JA-80P, JA-83P, JA-80W, JA-85P u zabezpečovacího systému Oasis, JA-60P u zabezpečovacího systému Profi a JA-150P,  JA-180P, JA-185P u zabezpečovacího systému JA-100 se umísťují do vnitřních prostorů s více vstupy a do prostorů s umístěním bezdrátové ovládací klávesnice (zpravidla u hlavních, vedlejších vstupních dveří) s následně zpožděnou reakcí. V prostorech se zvýšeným rizikem falešných poplachů je vhodné umístit bezdrátový duální detektor JA-80W  systému Oasis. U ostatních detektorů lze nastavit jejich detekční analýzu.

K využití mimoobjektového střežení, například Vašeho automobilu v dosahu zabezpečovacího systému Oasis nebo JA-100 na parkovišti, střežení sklepního prostoru atd. je možné využívat miniaturní bezdrátový detektor pohybu JA-85P v kombinaci s miniaturním bezdrátovým detektorem rozbití skla JA-85B u systému Oasis, JA-185P a JA-185B u systému JA-100. Dosah rádiového signálu u uvedených zabezpečovacích systémů to zaručuje, například  parkoviště před panelovým domem atp.

K efektivnímu zabezpečení bydlení je možné využít kombinovaných detektorů

Zejména kombinovaný detektor pohybu s detektorem rozbití skla. Stává se, že v zabezpečovaném objektu je důsledkem vandalizmu rozbitá skleněná výplň okna, dveří atp. Informaci dostanete okamžitě: kde, kdy a jaké okno v daném objektu - prostoru bylo rozbito. Následně detektor pohybu, pokud pachatel vstoupí do objektu, je aktivován a další informace Vám potvrdí, že je nutné konat. U zabezpečovacího systému Profi, Maestro je potřeba zakoupit dva bezdrátové detektory JA-60P pro prostorovou ochranu a pro detekci rozbití skla detektor JA-60B.  U tohoto systému můžeme nahradit chybějíci bezdrátový detektor drátovým detektorem pohybu a rozbití skla  JS-25 COMBO, u zabezpečovacího systému Oasis je to duální bezdrátový detektor pohybu a rozbití skla JA-80PB, který se do systému přiřazuje na dvě pozice. Nejnovější systém JA-100 má bezdrátový detekor pohybu a rozbití skla JA-180PB.

Dalším aktivním prvkem kombinované ochrany objektů, prostorů je kombinovaný detektor pohybu s kamerou, která při aktivaci pohybového čidla udělá snímek prostoru s několika po sobě jdoucími snímky. Snímky jsou odeslány cestou zabezpečovací ústředny na server výrobce a také jsou uloženy na záznamovém médiu v detektoru. Majitel zabezpečovaného objektu dostane na svůj mobilní telefon hlášení s obrázkem narušitele objektu. Zabezpečovací systém Profi, Maestro tyto prvky zabezpečení nemá. Zabezpečovací systém OASiS má kombinovaný bezdrátový detektor pohybu s kamerou JA-84P. Zabezpečovací systém OASiS - ústředna musí být vybavena GSM/GPRS komunikátorem JA-82Y. U starších verzí komunikátoru JA-80Y musí být tento komunikátor doplněn modulem JA-80Q. U zabezpečovacího systému JA-100 můžeme použít kombinovaný detektor pohybu s kamerou JA-160PC  v bezdrátové variantě a detektor pohybu s kamerou JA-120PC  ve sběrnicové variantě. U obou variant lze pořídit snímek zabezpečovaného objektu, prostoru i na vyžádání.

Venkovní ochrana prostorů

K prevenci nežádoucího vstupu do chráněných prostorů a také signalizaci, že "někdo" je v prostoru, kde máme svůj objekt, dům, dílnu atp. slouží venkovní detektory pohybu. Systém Profi, Maestro má  venkovní bezdrátový detektor pohybu JA-60V. Zabezpečovací systém OASiS má několik venkovních detektorů pohybu: JA-88P a JA-89P, dvouzónové bezdrátové venkovní detektory pohybu. Oba detektory jsou výrobkem kanadské společnosti OPTEX a jsou doplněné komponenty pro komunikaci se zabezpečovacím systémem OASiS - výrobce Jablotron, rovněž  tak JA-87P bezdrátový detektor pohybu - záclona, který se používá na hlídání prostorů balkónů, lodžií , francouzských oken atp. Zabezpečovací systém JA-100 mák hlídání venkovních prostorů tyto bezdrátové detektory: JA-157P, JA-158P, JA-159P. Jejich pracovní činnost a vybavení je obdobné jako u systému OASiS.

 Požární ochrana vnitřních prostorů

Zabezpečovací systémy Profi, Maestro, Oasis,JA-100  nabízí profesionální řešení požární prevence ve vnitřních prostorech domů, bytů. Jedná se o kompatibilní komponenty i o autonomní prvky. Bezdrátové požární detektory pracují samostatně a v součinnosti se zabezpečovacím systémem jako jeho nedílná součást. Jsou kompatibilní i s dalšími komponenty - interní bezdrátové přenosní sirény, externí sirénky k detektorům úniku plynu atp. K prověrce jejich funkčností je několik způsobů, které jsou popsány v jejich manuálu. Doporučuji použít speciální spray.

Stručná charakteristika zabezpečovacích systémů

Systém Profi JA-60 vám umožní přiřadit celkem 32 bezdrátových detektorů do 16 adres, sekcí. Pro vysvětlení - za sekci můžeme považovat daný prostor, místnost, zařízení, kde můžeme umístit dva na sobě nezávislé detektory, například detektor pohybu s detektorem rozbití skla. doplnit do tohoto systému můžeme drátové detektory, celkem na 4 vstupy. Přenos informací si můžete zvolit buďto po telefonní lince, telefonním komunikátorem, nebo GSM komunikátorem JA-60GSM.Výroba a prodej v roce 2016 ukončen.

Systém Maestro (již se nevyrábí) je variabilní. Můžeme přiřadit 8 nebo 16 drátových vstupů a přiřadit 16 bezdrátových komponentů na 16 adres. K přenosu informací je možné systém vybavit telefonním komunikátorem JA-65X, GSM komunikátorem JA-60GSM

Systém OASiS JA-80 - umožňuje přiřadit 50 bezdrátových detektorů na 50 adres, 4 drátové vstupy nebo doplněním modulů  JA-82C do ústředny JA-82K získat dalších 10 drátových vstupů k připojení drátových detektorů. U ústředny JA-83K celkem 30 drátových vstupů. Systém pomocí detektoru pohybu s kamerou dokáže ověřit a potvrdit vyvolaný poplach s vizuální informací. Jeho některé komponenty jsou kompatibilní s GSM kamerou EYE-02. V současné době, v roce 2017 je ve fázi doprodeje

Systém JA-100 novinka na trhu zabezpečovacích systémů od roku 2012 - rozsah systému lze nastavit podle potřeby uživatele s ohledem na velikost objektu. Počet periférií se pohybuje od 50 do 120 podle velikosti ústředny. Počet uživatelů od 50 do 300. Lze nezávisle na sobě používat systém dělený od 1 do 15 sekcí, kde každá sekce je ovládána individuálně, jako samostatně zabezpečovaný subjekt. Celý systém lze objednat a zakoupit výhradně s montáží.

Vážení zákazníci, vážení návštěvníci těchto stránek,

poslední nezodpovězená otázka je připojení se nebo nepřipojení se na pult centrální ochrany a přenechat tak hlídání Vašeho objektu bezpečnostní agentuře.

Nejsem zástancem svěření se do plné péče bezpečnostní nebo bezpečnostních agentur. Současné moderní bezdrátové zabezpečovací prostředky dokáží podávat jak textovou, tak i vizuální informaci o každé skutečnosti Vám  a Vámi určené osobě, které důvěřujete a která s tím také souhlasí. Následná opatření si může zajistit každý ve své působnosti a vymezeném okruhu důvěryhodných osob a institucí bez dalších finančních nákladů.

s úctou

Marián Uličný, technické služby k ochraně majetku a osob.

Dodatek:

Vážení zákazníci, vývoj jednotlivých komponentů zabezpečovacích systémů jde kupředu a rychle. Může se stát, že text  nebo obrázek  bude odlišný od skutečnosti, které udává výrobce.